Молеро Фарбарски Работи

Луѓето поминуваат многу време во внатрешните простории, па затоа сакаме нив да ги уредиме

така да им одговараат на нивните желби и расположение. При тоа, боите кои не опкружуваат,

се тие, кои најчесто несвесно влијаат на чувствата и расположението: просторот го прават

посветол или потемен, ладен или топол, разигран или здодевен.

Гледајќи ги најновите трендови на нашиот пазар а се разбира следејќи го и пазарот пошироко

јасно станува дека боите стануваат се поважна работа во уредување на како внатрешниот така

и на надворешниот простор

Работата на молерите веќе не се сведува на едноставно боење во бело туку се повеќе се бара

да препорачуваат нијанси, комбинации на бои и тонови, како и примена на најразлични техники

за декорирање, а имајќи го во предвид сега веќе широкиот асортиман на производи, често се

прават консултации и бараат предлози за примена на типови на поликолори соодветно

одредени потреби.

Во процесот на уредување на домовите сега веќе е секојдневие вклучување на проектанти и

архитекти од страна на инвеститорите, без оглед на големината на просторот, така да и нашата

соработка, во изведување на молеро фарбарските работи, со архитектонски студија е веќе

секојдневие.

Имајќи ги во предвид на пазар присутните голем број на призводи, нијанси, функционалноста,

естетските аспекти, економичноста, а пред се видувањата и желбите на крајните корисници,

МАК-ДИЗАЈН перманетно вложува во стручно оспособување на својот персонал и соработка со

стручни лица од разни области, се со цел крајниот производ да е на задоволство на корисникот.

Молеро Фарбарски Работи