АГРОХЕМИЈА – Скопје

Инвеститор : Агрохемија – Скопје

Деловен објект и магацински простории во Скопје

Винарја Далвина и деловни простории во Струмица