Аутомобиле СК

Инвеститор : Аутомобиле СК

Авто Салон ФИАТ

Авто Салон АЛФА

Авто Сервис ФИАТ и АЛФА

Деловни простории на компанијата

Авто Салон ФИАТ – Битола