ЗЕВС ИЛИЈАДА – СКОПЈЕ

Инвеститор : Зевс Илијада – Скопје

Ресторан Балканика Рустикана