ИТАЛИЈАНСКА АМБАСАДА ВО РМ

Инвеститор : Италијанска Амбасада во РМ

Резиденција на Италијанска Амбасада во РМ