МАКЕДОНИЈА ТУРИСТ АД – СКОПЈЕ

Инвеститор :Македонија Турист АД – Скопје

Хотел Холидеј Ин

Хотел Бест Вестерн Турист

Хотел Карпош

Хотел Белви Вест Вестерн

Хотел Сарај

Административна зграда и други објекти на компанијата