Инвеститор : МЗ на РМ

Нарачател : Макаус – Скопје

Геријатриска Болница