СИТИ ПЛАЗА СКОПЈЕ

Инвеститор : Сити Плаза – Скопје

АМБАСАДА НА КАТАР ВО Р.М.