Инвеститор : Сити Плаза

Административна зграда и магацини на компанијата