С.Ц. ЈАНЕ САНДАНСКИ

Инвеститор : С.Ц. Јане Сандански

Хотел Русија