УРАНИЈА – СКОПЈЕ

Инвеститор : Уранија – Скопје

Ресторант Уранија – Градски Парк

Ресторан Уранија – сутерен на Комерцијална Банка

Ресторан Уранија – с.т.ц. Соравија Центар