ФРАНЦУСКА АМБАСАДА

Инвеститор : Француска Амбасада

Нарачател : Стоун Дизајн – Скопје

ФРАНЦУСКА АМБАСАДА ВО Р.М.