MATTO

Инвеститор : Стопанска комора на Македонија – Турција (MATTO)

Канцелариски простории во Скопје