Сариг – Скопје

Инвеститор : Сариг – Скопје

Станбена зграда 1 Центар

Станбена зграда 2 Центар

Станбена зграда 3 Центар

Станбена зграда 4 Центар